Birou Notarial cu experiență de peste 25 ani

Sună acum:

(021) 310 8323

logo

Mihail Kogalniceanu Nr.3, Ap.1 bis,

Sector 5, București

10:00 - 18:00

Luni - Vineri

10:00 - 14:00

Sâmbătă

GDPR

CE SUNT DATELE PERSONALE SI CUM LE OBTINEM:

Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. BNP CUTARU obține aceste date astfel:

 • Direct de la client

BNP CUTARU colectează date personale direct de la client, în momentul plasării unei comenzi online sau în momentul înscrierii în programul nostru de fidelizare:

 • Nume, prenume, cod numeric personal
 • Adresa poștală și de e-mail
 • Număr de telefon
 • Detalii privind tranzacțiile efectuate online (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)

în plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, BNP CUTARU poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor BNP CUTARU

Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

în anumite situații, BNP CUTARUpoate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile BNP CUTARU sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice BNP CUTARU. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu BNP CUTARU

 

DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE

BNP CUTARU va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Interesul legitim al BNP CUTARU poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina BNP CUTARU

Atunci când BNP CUTARUîi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are alegerea libera de a-și dau sau nu consimțământul.

Numai cu acordul clientului, BNP CUTARUva prelucra datele personale cu scopul de a onora serviciile prestate in  BNP CUTARU

Deoarece este necesar pentru realizarea documentelor, BNP CUTARU va prelucra datele personale cu scopul de a redacte acte cu caracter personal si pentru a oferi factura sau chitanta.

 

CARE SUNT DREPTURILE CLIENTILOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar BNP CUTARU asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

BNP CUTARU a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:

 • să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
 • să acceseze datele sale personale sau să solicite BNP CUTARU transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
 • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • să solicite BNP CUTARUsă corecteze orice inexactități din datele sale personale. În cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.

BNP CUTARU informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

CUM SE APLICA GDPR IN CAZUL COPIILOR?

Barbosul Prietenos S.R.L .nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.

BNP CUTARU solicită anterior colectării datelor, confirmarea clienților că au împlinit vârsta de 16 ani.

 

POT FI TRANSFERATE DATELE TALE PERSONALE CATRE TERTI ?

BNP CUTARU va transfera datele personale ale clienților numai către persoana juridică ce se va ocupa de livrarea comenzii, exclusiv în scopul livrării și numai pe baza consimțământului dat anterior de către client.

 

CUM ITI PROTEJAM DATELE PERSONALE

BNP CUTARU aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și păstrează datele personale doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, BNP CUTARU a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei.

Păstrarea datelor

 

BNP CUTARU va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la cereri/solicitări și de a respecta cerințele legale aplicabile. Așadar, BNP CUTARU poate păstra datele personale pentru o perioadă de timp rezonabilă după ultima interacțiune a clientului cu BNP CUTARU, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, BNP CUTARU le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

 

CUM POT AFLA MAI MULTE DESPRE ACEASTA REGLEMENTARE?

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, clientul se poate adresa responsabilului BNP CUTARU pentru protecția datelor prin utilizarea adresei dedicate: dpo@bnpcutaru.ro

 

CUM SE APLICA ACESTE REGLEMENTARI IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

În cazul clienților persoane juridice, BNP CUTARU va obține acordul expres al reprezentantului persoanei juridice pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție.

În acest sens, reprezentantul persoanei juridice se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către BNP CUTARU să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către BNP CUTARU

Prin transferul datelor personale către BNP CUTARU, reprezentantul persoanei juridice atestă că a fost obținut consimțământul tuturor persoanelor ale căror date personale sunt transferate și îșia asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

Comentarii recente
  Arhive
  Categorii
  • Nicio categorie
  Recent News
  About

  We are certified, bonded, insured, experienced and reliable Traveling Notary Company Serving San Francisco Area since 2000. We now provide mobile notary services in 25 states and the list of services that we offer has grown to also include Mobile Fingerprinting, Apostille Processing, Loan Closings, Translation Services and Process Serving.

  Call Now ButtonApeleaza Notarul